header image

EVALUARE NATIONALA MATEMATICA, CLASA A-8-A TEST 13

Posted by: georgeserban23 | July 14, 2013 | No Comment |

                     EVALUARE  NATIONALA  MATEMATICA, CLASA  A-8-A

                                                        TEST 13 

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.       (30  puncte)

5p 1)Rezultatul calculului  1313:13 -103 este….

5p  2)Fie a=√2 si b=√8 .Atunci 25 % din raporul dintre media aritmetica si media geometrica a numerelor a si b este….

5p 3) Fie multimea A={ xЄ R| – 7 / 3  < (2x-1) /4  < 9 /2 }. Se extrage un numar din multimea  A∩ Z .Probabilitatea ca acest numar  sa fie divizibil cu  3 este….

5p  4)Fie ABCDEFGH un cub . Atunci sin ( ) este egal cu ….0.

5p  5) Fie ABCD un romb  cu m( )=600 si BD=4 cm. Distanta de la punctul de intersectie a diagonalelor la o latura a rombului este egala cu….cm.

5p  6) In tabelul de mai jos sunt prezentate temperaturile inregistrate intr-o saptamana.

Ziua L M M J V S D
Temperatura  -30 40 -10 30 -60 -40 00

Diferenta dintre cea mai mare temperatura si cea mai mica temperatura inregistrata in aceasta saptamana este egala  cu ….0.

 

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete.  (30 puncte)

1)      Fie numerele a si  b care verifica proprietatea  a+b=a2- b2 =9.

5p a) Aflati numerele a si b cu aceata proprietate.                   

5p b)  Calculati (√a-√b)2 –(2√a –b)( √a +b) – |√a -10 |  .

 5p c) Reprezentati grafic functia f : R  , f(x)=ax+b.

2)      Fie expresia E(x)= (x2 -2x -2)2 – 9.

 5p a) Descompuneti in factori  E(x) .

 5p  b) Aduceti la forma cea mai simpla E(x) .

  5p c) Rezolvati in R ecuatia E(x)= 16.

 

SUBIECTUL al III-lea- Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete.  (30 puncte)

1)      Fie ABCD un trapez  isoscel cu  AB=b (baza mica )si CD=B (baza mare ) .In acest trapez isoscel se inscrie un cerc (cercul este tangent  la laturile trapezului ).

5p a) Aratati ca inaltimea trapezului  h este media proportionala dintre baze.

5p b)Aflati aria discului inscris in trapez. ( in funcie de b si B ).

5p  c)Calculati lungimea cercului inscris in trapez  ( in funcie de b si B ).

2)      Fie ABCDA|B|C|D|  o prisma patrulatera regulata , { AB , AA| } invers proportionale cu numerele {4 cm , 2 cm} si aria laterala a prismei este 200 cm2.

5p a) Desenati prisma  ABCDA|B|C|D|  .

5p b) Daca AC∩BD={V} , calculati volumul piramidei VA|B|C|D|  .

5p c) Calculati sin (  A|C , AC| ).

        Nota : -  Toate subiectele sun obligatorii.

-              Se  acorda 10 punct  din oficiu.

-             Timp de  lucru   2 ore.       

 

 

 

under: EVALUARE NATIONALA, Uncategorized

Leave a response -

Your response:

Powered by WP Hashcash

Categories